צרו קשר

מדוע שמי אינו מופיע ברשימת החותמים המתעדכנת בלייב?

Last Updated: Aug 17, 2016 09:56AM UTC
לפעמים שמכם אינו מופיע ברשימת החותמים המתעדכנת. זה עשוי להיות קשור לבעיות בחיבור, אבל זה כמובן לא משפיע על עצם החתימה. תוכלו לדעת שאכן חתמתם על העצומה אם קיבלתם מייל מאוואז מיד לאחר שחתמתם.

צרו קשר

https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/he/portal/articles/autocomplete