צרו קשר

האם התרומות שלי מזכות בהחזר מס?

Last Updated: Aug 17, 2016 11:08AM UTC
למרות שאוואז הוא ארגון ללא כוונות רווח, התרומות שניתנות לאוואז אינן מזכות בהחזר מס. אוואז רשומה בארה"ב, שם מתקיימות שתי קטגוריות של מלכ"רים. בקטגוריה הראשונה 501 (C3) - נכללים ארגונים מבוססי תרומות שפועלים לרווחת הציבור. בקטגוריה השנייה 501 (c4) - נכללים ארגונים שגם הם ללא כוונות רווח אבל מתערבים בסוגיות פוליטיות, ולכן התרומות אליהם לא מזכות בהחזרי מס. בשלב זה אוואז רשומה אך ורק בארה"ב.

צרו קשר

https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/he/portal/articles/autocomplete